:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้เข้าร่วม การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา2563 (16 ธ.ค. 2563)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา2563 16 ธันวาคม 2563 เวลา8.00น. คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้เข้าร่วม การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเพื่อทำการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการรองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 671

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com