:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ซีเทคใส่ใจสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาสีเขียว (7 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

7 กันยายน 2565 นักศึกษาภาควิชาช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1/2565 ร่วมจัดโครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย (บริเวณเรือนสีขาว) ในรายวิชา หน้าที่พลเมืองฯ โดย.อ.สาธิต วงศ์จันทร์ โดยบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 181

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com