:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเหรียญทองในการประกวดร้องเพลง (10 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

  1. นายอานันต์ แซ่ว่าง เหรียญทอง ลูกทุ่งชาย
  2. นางสาวมณฑกานต์ แชนโซ้ เหรียญทอง สากล
  3. นางสาวนพเกตน์ ใจทา เหรียญทอง สติงหญิง
ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 275

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com