:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การเปิดกองลูกเสือในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (15 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว
สำนักงานกิจการนักศึกษาดูแลและติดตาม จัดกิจกรรมลูกเสือในการตรวจความพร้อมของกองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา ให้นักศึกษาได้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 293

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com