:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมขยายผลวิทยากรและผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (8 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

อ.ธฤตพร  กมลบูรณ์  เข้าร่วมการอบรมขยายผลวิทยากรและผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม ขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 182

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com