:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีเปิดกองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (26 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

พิธีเปิดกองลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อเวลา 13.30น.ของวันที่ 26 ก.ค.2565 ได้มีพิธีเปิดกองลูกเสือของกองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.อโนชา งามจิต (รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ดูแลและติดตาม)เป็นประธานพิธีเปิดกองลูกเสือ และ คณะผู้กำกับลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีลูกเสือเข้าร่วมจำนวน 180 นาย เพื่อให้ลูกเสือได้มีกิจกรรม การเรียนรู้ ประสบการณ์ในทักษะพื้นฐานของชีวิต ในกิจกรรมลูกเสือซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 440

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com