:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมบรรยายเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง (9 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

CTECH Phayao ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดพะเยา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดอบรมบรรยายเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง ในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 8.00น. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ร่วมกัยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดพะเยา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการอบรมบรรยายเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุและติดเตียง ให้กับแกนนำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ และนักศึกษาของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ,วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และผู้ที่สนใจ จำนวน 80 ท่าน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดและเป็นแนวทางให้บุคคลอื่นๆในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุและติดเตียง ซึ่งปัจจุบันพบมากในสังคมไทย และสามารถนำทักษะดังกล่าวไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมด้วยความมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แหล่งข่าว : อ.สาธิต วงค์จันทร์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 274

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com