:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม สิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา (1 ต.ค. 2564)
ภาพข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ ผู้รับใบอนุญาต และ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และ คณะอาจารย์ ร่วมสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม สิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย (วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 736

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com