:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบเกียรติบัตรให้สำหรับนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างและมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (18 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH มอบเกียรติบัตรให้สำหรับนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างและมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมกับทางวิทยาลัย 18 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. อาจารย์อโนชา งามจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรให้สำหรับนักศึกษาที่เป็นแบบอย่างและมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมกับทางวิทยาลัย จำนวน 40 คน ซึ่งทางวิทยาลัยเน้นในเรื่องของการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสาจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 699

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com