:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (7 ธ.ค. 2563)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์รับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เมื่อเวลา13.00 น. โดยมี ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และ คณะครูอาจารย์นักศึกษา ให้การต้อนรับในการรับตรวจครั้งนี้

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 575

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com