:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัขกาลที่ ๑๐ (27 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัขกาลที่๑๐ เนื่องในวาระโอกาสมหามงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 493

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com