:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในนโยบายการวางแผนการฝึกและตัวบงชี้วัดตามมาตรฐานของ นรด. (19 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

ซีเทคเข้าร่วมประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในนโยบายการวางแผนการฝึกและตังบงชี้วัด สถานศึกษาวิชาทหาร 13.00น. 19 ส.ค.2565 อ.สาธิต วงศ์จันทร์ สนง .กิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร) ได้ร่วมประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในนโยบายการวางแผนการฝึกและตัวบงชี้วัดตามมาตรฐานของ นรด. ชองสถานศึกษาวิชาทหารแต่ละสถาบัน ณ ห้องประชุมโลซาน ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯพะเยา

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 432

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com