:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและสตริง (13 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและสตริง โดยผลมีผลการแข่งขันดังนี้

  • ลูกทุ่งชาย ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
  • ลูกทุ่งหญิงได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
  • สตริงหญิงได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 180

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com