:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประกวดร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลระดับจังหวัด(การแข่งขันทักษะวิชาชีพ) (10 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

CTECH ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตั้งแต่วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดังนี้ การประกวดร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล ตัวแทนจากสาขาภาษาต่างประเทศ นางสาวนพเกตุ ใจทา นางสาวมณฑกานต์ แสนโซ้ง และ ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นกรรมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์อังกฤษภาษาจีน โดย อาจารย์ชนกนาถ เมียงเจียง

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 399

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com