:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
CTECH จิตอาสาพัฒนาวัดป่าโบราณสถานร้างของตำบลต๊ำในอดีต (1 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

นักศึกษา CTECH พะเยา ทำจิตอาสาพัฒนาวัดป่าโบราณสถานร้างของตำบลต๊ำในอดีต สถานที่แห่งนี้เดิมชื่อว่า "วัดมะม่วงเจ็ดต้น " ซึ่งในอดีตจะมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ 7 ต้นจนปัจจุบันต้นมะม่วงดังกล่าวได้ยินต้นตายและชาวบ้านจึงได้นำไม้มะม่วงมาทำพระพุทธรูปปางเปิดโลก (1ธันวาคม 2565)

แหล่งข่าว : อ.สาธิต วงศ์จันทร์

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 385

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com