:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เข้าร่วมประชุม อวท. ประจำปี 2566 (8 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์  ได้ส่ง อ.ภัทรานิษฐ์ เพ็ชรอินทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ. อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาองค์การวิชาชีพในอนาคตของวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้าและส่งเสริมความเป็นผู้นำของนักศึกษาต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 411

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com