:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH (22 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

ภาควิชาช่างอุตสาหรรมวิทยาลัยเทคโนโลไชยพันธ์พงษ์ได้จัดพิธีไหว้ครูพระวิษณุกรรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ผกาภรณ์ บุสบง เป็นประธานในงานพร้อมทั้งครูช่างประจำภาควิชาอุตสาหกรรม และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธี โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการเรียนและการทำงานให้แก่ครูอาจารย์และนักศึกษา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 305

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com