:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (22 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดพิธีไหว้ครู ณ อาคารหอประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นประธานพิธี
             ภายในงานมีศิษย์อาวุโสนายบอย ทาฤทธิ์ กล่าวสดุดีบูรพคณาจารย์และมอบมาลัยแก่ผู้อำนวยการ รวมทั้งมีตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน นายพีระพัฒน์ แก้วก้อน นายกองค์การนักวิชาชีพ นำกล่าวคำปฏิญาณตน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 อีกด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 317

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com