:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์เข้ารับการตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (5 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์เข้ารับการตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โดยมี ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุน ซึ่งมีนายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประธานกรรมการ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปง รองประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจการใช้เงินอุดหนุน โดยมีคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 271

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com