:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ทัศนศึกษาและพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยา สถานที่ของสามพญากรีดเลือดดื่มน้ำสาบาน โบราณสถานสบร่องขุย (6 ม.ค. 2564)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์นำ นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติหน้าที่สแกน วัดอุณหภูมิตามมาตรการ covid19 ในการทัศนศึกษาและพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยา สถานที่ของสามพญากรีดเลือดดื่มน้ำสาบาน โบราณสถานสบร่องขุย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 753

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com