:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566 (19 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ , สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสมาคมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานนิทรรศการเชิงวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่ชุมชน ซึ่งมีนักศึกษาระดับ ปวส., ปวช. บุคคลทั่วไป ตลอดไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 278

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com