:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ season 4 จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ ก้าวท้าใจ Season 4 (1 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ในกาวเข้าร่วมโครงการ "ก้าวท้าใจ Season 4"  โดย นายศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 225

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com