:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE และการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด (23 ส.ค. 2563)
ภาพข่าว

เกียรติบัตรสถาบศึกษาที่สนับสนุนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE และการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด โดยนายกรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 208

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com