:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับรางวัล องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง (16 ธ.ค. 2562)
ภาพข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 229

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com