:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ (21 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

⚽???? พิธีเปิดกีฬาสีภายในและขบวนพาเหรดนักกีฬาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH และ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2566???????? เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมพ.ศ 2566 โดยมี ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุษบง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH และ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา ของทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาสีภายใน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 219

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com