:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน/สถายศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

จังหวัดพะเยามอบเกียรติบัตรให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน/สถายศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 195

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com