:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2023 (14 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

พิธีเปิดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2023 CTECH & PIMS Phayao 14 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกันจัดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 ณ สนามกลางแจ้ง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยมี ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานผู้บริหารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และเกียรติบัตรนายกองค์การนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภายในงานมีการรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ปริญาตรี และ ปริญญาโท

https://www.facebook.com/275936733301719/posts/1209633976598652/?mibextid=Nif5oz

แหล่งข่าว อ.สาธิต วงค์จันทร์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1015

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com