:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่นภาคเหนือ (11 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่าโครงงานการเงิน ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันของ ผศ.ดร.ผกาภรณ์  บุสบง วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ได้รับ "รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น ภาคเหนือ ในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin. ดี We Can Do!!! Season 4"

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 207

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com