:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ วิชาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโชลีน/ดีเซล (13 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ วิชาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโชลีน/ดีเซล ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 185

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com