:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (24 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00น. นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยมีการให้ความรู้ด้านการป้องกันตัวกับสาธารณภัยแผ่นดินไหว การใช้เชือกการใช้ ทักษะชีวิตเพื่อการเอาตัวรอด ซึ่งสอดคล้องใน รายวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในชีวิต และ รายวิชาทักษะชีวิต ที่นักศึกษาสามารถนำความรู้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าได้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 270

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com