:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่บ้านต๊ำ (14 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสะพานบ้านต๊ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่บ้านต๊ำ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น ด้วยความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความเกิดความสวยงาม และมีภูมิทัศน์ที่ดี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 198

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com