:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 (13 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 185

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com