:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 (20 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

พิธีเปิดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 CTECH & PIMS 20 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกันจัดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2024 ณ สนามกลางแจ้ง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยมี ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานผู้บริหารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีการรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ปริญาตรี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 229

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com