:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 (10 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3(ปวช 3.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2(ปวส 2.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา และร่วมฟังคำกล่าวปฏิญาณตนของตัวแทนนักศึกษา รวมทั้งกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. ที่ศึกษาต่อระดับ ปวส. และมีการร้องเพลงประสานเสียงเพื่อแสดงความยินดีจากนักศึกษารุ่นน้องอีกด้วย โดยภายในงานมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 146

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com