:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
PIMS & CTECH จัดซื้อรถปฏิบัติการเพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาของสองสถาบันในเครือไชยพันธ์พงษ์ (1 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

ผู้บริหาร PIMS & CTECH จัดซื้อรถปฏิบัติการเพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการศึกษาของสองสถาบันในเครือไชยพันธ์พงษ์ 1 พ.ย.2565 ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบัน วิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารในเครือไชยพันธ์พงษ์ และ รศ.ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ส่งตัวแทนรับมอบรถยนต์กะบะ เพิ่ม จำนวน 2 คัน ในปีงบประมาณ 2565 จากบริษัท โตโยต้าพะเยา จำกัด โดยจัดซื้อใช้เพื่องานกิจกรรมต่าง ๆ และสนับสนุนทางการการศึกษาและด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารมาใน ณ ที่นี้

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 421

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com