:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" (12 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฏาคม 2567

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 35

ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com