ปฏิทินการลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน (31 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน 0 ข.ส. และ ม.ส. นะครับ และในวันที่ 2 มิถุนายนจะมีการสอบแก้ไข 0 และ ข.ส. ในเวลา 14:30น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 286

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
การเงิน กองทุนกู้ยืม 054-887121 || สำนักงานเลขานุการ 054-887123 , 088-2581224
สำนักทะเบียนวิชาการ : 064-4267028 || Fax : 054-887122 E-mail : webmasterctech@gmail.com
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com