[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
18/พ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคร่วมลงนาม MOU

กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพะเยา ในโครงการ”ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน “


5/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย


21/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"

งานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3


21/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3

ณ.ลานกิจกรรมกลางแจ้ง


26/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"

โดยตูน บอดี้สแลม


29/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
สัมนาการศึกษายุค 4.0

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย


15/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


15/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2/2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจและติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
งานวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 21 ปี

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
นิทรรศการด้านเทคโนโลยี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (8 ส.ค. 60)

กิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 20,000 ตัวที่กว๊านพะเยา


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (24 ก.ค. 60)

ณ.หอประชุมอเนกประสงค์


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (17 ก.ค. 60)

จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ"ศิลปะด้านอาหาร" (13 ก.ค. 60)

โดย Chef Ken คุณวัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ Super Master Chef 2016 Singapore


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิตและดวงตาให้กับสภากาชาดจังหวัดพะเยา (13 ก.ค. 60)

ตามโครงการทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
บริการเชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยี 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล (5 ก.ค. 60)

โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท Cat Telecom จ.พะเยา


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา (26 มิ.ย. 60)

ณ.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


5/ก.ค./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ถวายสังฆฑาน และปัจจัย ณ วัดร่องห้า

ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


20/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ณ.หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคกำลังแสดงหน้า : 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|