[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
3/ส.ค./2554 : วีดีโอคลิป
งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2553

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2553

3/ส.ค./2554 : วีดีโอคลิป
ประกวดร้องเพลงประจำสถาบัน
ประกวดร้องเพลงประจำสถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
3/ส.ค./2554 : วีดีโอคลิป
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก

3/ส.ค./2554 : วีดีโอคลิป
วันสถาปนาโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี ครั้งที่ 14
วันสถาปนาโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี ครั้งที่ 14

3/ส.ค./2554 : วีดีโอคลิป
รับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2552
รับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา 2552

3/ส.ค./2554 : วีดีโอคลิป
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2553

ก้าวแรกสู่ C.TECH ความทรงจำดี ๆ


กำลังแสดงหน้า :<- 2/2
<< 1 2 >>(start:061716)
 
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|