[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
  
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ)
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 2403
ศุกร์ ที่ 22 เดือน กุุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ)
ประจำปีการศึกษา  2556
ณ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 

         ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค  ได้กำหนดให้วันที่  15 – 16  มีนาคม 2556  เป็นวันซ้อมรับวุฒิบัตรและวันที่  17  มีนาคม  2556  เป็นวันรับวุฒิบัตร จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

15  มีนาคม  2556

08.00 – 08.30 น.

09.00 – 12.00 น.

12.30 – 13.00 น.

13.00 – 15.00 น.

- นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์

- รับฟังการปัจฉิมนิเทศจาก.......................................................

- นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์

- ฝึกซ้อมรับวุฒิบัตร (ครั้งที่ 1)

16  มีนาคม  2556

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

- นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัว

- ฝึกซ้อมการถ่ายรูปหมู่

- ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร (ซ้อมใหญ่)

17  มีนาคม  2556

07.30 – 08.00 น.

 

08.30 – 09.00 น.

 

 

09.30 – 10.00 น.

 

 

10.30 – 12.00 น.

- นักศึกษาและผู้ปกครองลงทะเบียนรายงานตัว ณ อาคาร

  เอนกประสงค์

- ถ่ายรูปหมู่ คณะครู อาจารย์ทุกท่านและนักศึกษาโดย

  แยกเป็น 3 ระดับ  คือ ระดับ ปวช. ,ระดับ ปวส. ภาค  

  ปกติ  และปวส. ภาคบ่าย

- นักศึกษาทุกคนเข้าแถวตามรายชื่อ เพื่อเข้าบริเวณพิธี

  คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ

  เข้านั่งประจำที่ในบริเวณพิธี

- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ผู้อำนวยการกล่าวรายงาน

- ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

- นักศึกษาทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตน (ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำ)

- นักศึกษาทุกคนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม

- ตัวแทนนักศึกษารุ่นน้องร้องเพลงเพื่อส่งรุ่นพี่

- ประธานเดินทางกลับ

- ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผูกข้อมือให้นักศึกษา

- นักศึกษาทุกคนเดินทางออกจากหอประชุมโดยผ่านหน้า

  คณะครู อาจารย์ นักศึกษารุ่นน้อง

- เสร็จพิธี

* หมายเหตุ     การแต่งกาย

-  ชาย  สวมชุดนักศึกษา สูทของโรงเรียน  ร้องเท้าหนังคัทชูสีดำ หรือ รองเท้าผ้าใบผูกเชือกสีดำไม่มีลวดลาย(ชาย ปวช. เนคไท สีแดง ชาย  ปวส.เนคไทสีเทา)

-  หญิง ปวช. สวมชุดนักศึกษา กระโปรงลายสก๊อต   สูท ของโรงเรียน  รองเท้านักเรียนสีดำ 

-  หญิง ปวส. สวมชุดนักศึกษา กระโปรงทรงตรงสีเทา ความยาวของกระโปรงอยู่ระดับเข่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่รัดรูปจนเกินไป สูทโรงเรียนสีเทา รองคัทชูสีดำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ [ข่าวทั้งหมด]

      รายชื่อนักศึกษาติดต่อฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด่วน 19/มิ.ย./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 13/ก.พ./2557
      ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2557 27/ม.ค./2557
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคนอกเวลาราชการ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการรับวุฒิบัตร (ภาคปกติ) 22/ก.พ./2556
      กำหนดการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 25/ม.ค./2556
      กำหนดการมหกรรมคอนเสิร์ต ซีเทครวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (26/1/56) 25/ม.ค./2556
      กำหนดการแข่งขัน การประกวดร้องเพลง 24/พ.ย./2555
      ขอแสดงความยินดีกับ CTECH ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 9/พ.ย./2555
      การผ่อนผันการเกณธ์ทหารปีการศึกษา 2555 9/พ.ย./2555
      แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 27/ก.ย./2555
      กำหนดการวันรวมใจเครือข่ายเพื่อชุมชน 1/ส.ค./2555
      กำหนดการวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ครบรอบ 16 ปี 1/ส.ค./2555
      เชิญชวนสมัครสมาชิกห้องสมุด 28/พ.ค./2555
      กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาระดับ ปวช ชั้นปีที่ 1 6/เม.ย./2555
      กำหนดการก่อนเปิดภาคเรียน 26/มี.ค./2555
      แจ้งการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการ ประจำปี 2554 16/พ.ย./2554
      รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน มัธยมศึกษาตอนต้น (กำหนดการใหม่) 7/พ.ย./2554
      ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 19/ต.ค./2554
      แจ้งอาจารย์ทุกท่านส่งงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2554 ภายในวันที่ 10 ต.ค.2554 15/ก.ย./2554
      แจ้งอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิคทุกท่าน ส่งแบบรายงานการประเมินตนเองประจำปี 2/ก.ย./2554
      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8/ส.ค./2554
      กำหนดการวันสถาปนา C.TECH ครบรอบ 15 ปี 8/ส.ค./2554
      เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 9 3/ส.ค./2554
      คู่มือรับทุนครูสอนดี 3/ส.ค./2554
      เชิญคณะครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู 3/ส.ค./2554(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ - CTECH

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2581224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|