:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมพบพระชำระใจเพื่อคุณธรรมนำชีวิตและจิตอาสาบริการพัฒนาชุมชน ณ วัดต๊ำม่อน (1 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00 น สำนักงานกิจการดูแลและติดตามนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมพบพระชำระใจเพื่อคุณธรรมนำชีวิตและจิตอาสาบริการพัฒนาชุมชน ณ วัดต๊ำม่อน ต.ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำนำความรู้ในการเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนนักศึกษา และ และปลูกฝังการมีจิตอาสาจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมประเทศชาติ รู้จักในหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

แหล่งข่าว : อ.สาธิต วงศ์จันทร์

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 324

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com