:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคเหนือ (3 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

CTECH Phayao นำทัพเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 149

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com