:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ปีการศึกษา 2564 (23 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาต ปีการศึกษา 2564 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จ.พะเยา (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19)

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 822

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com