:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ทัศนศึกษาดูงานพื้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (7 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

ประมวลภาพ CTECH นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานพื้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 7 ธันวาคม 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ จ.พะเยา ได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 ทัศนศึกษาดูงาน วัดร่องขุ่น /สิงห์ปาร์ค/วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์และการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะของนักศึกษา และศึกษาอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 180

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com