:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 (29 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกันจัดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2022 ณ สนามกลางแจ้ง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยมี อาจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และเกียรติบัตรนายกองค์การนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา 2564 โดยภายในงานมีการรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของนักศึกษาระดับปริญาตรีและประกาศณียบัตรวิชาชีพ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 813

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com