:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (17 ส.ค. 2564)
ภาพข่าว

สำนักงานกิจการและติดตามดูแลนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีภาวะผู้นำผู้ตามในการส่งเสริมทำกิจกรรมส่วนของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 745

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com