:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
CTECH รับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (8 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

7 พฤศจิกายน.2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย (อวท.) ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ และ คณะครูอาจารย์นักศึกษา ให้การต้อนรับในการรับตรวจครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ อวท.ของสถาบันได้นำเสนอผลงานและการปฏิบัติงานในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการฯครั้งนี้ด้วย

ผู้ประกาศ : อ.สาธิต วงศ์จันทร์ || อ่าน : 417

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com