:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันวิทยาศาสตร์ (29 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันวิทยาศาสตร์
          ภายในงานมีการแสดง การขับร้องเพลงจีน การประกวดชุดนางวรรณคดีรีไซเคิลของนักศึกษา พร้อมทั้งการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต” รวมทั้งการประกวดคัดลายมือสื่อภาษา และกิจกรรมประกวดต่างๆอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างความสนุกสนานพร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านทางการประกวด และสอนให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 276

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com