:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เกียรติบัตรร่วมแสดงแสง สี เสียง 733 ปี สัตยาธิษฐาน สามพญาแห่งสามแผ่นดิน ริมฝั่งแม่น้ำอิง ภูกามยาว" (24 มี.ค. 2564)
ภาพข่าว

เกียรติบัตรร่วมแสดงแสง สี เสียง 733 ปี สัตยาธิษฐาน สามพญาแห่งสามแผ่นดิน ริมฝั่งแม่น้ำอิง ภูกามยาว" โดย มูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา  นายพงษ์พันธุ์ วิเชียรสมุทร ประธานกรรมการมูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 214

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com