:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เกียรติบัตรเข้าร่วมกาาแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคเหนือ (3 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 230

footer
Copyright©2012 ctech.ac.th All rights reserved. องค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์. E-mail: webmasterctech@gmail.com